Borowski sculptures for outside

Borowski Pavo

Borowski sculptures for outside, Borowski Pavo
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Pavo
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-33-03) EUR 2099,00 excl. VAT: € 1763.87 / $ 1887.34 lemon

Price per unit   (Order No. bo-33-02) EUR 2099,00 excl. VAT: € 1763.87 / $ 1887.34 yellow


Borowski Roadrunner

Borowski sculptures for outside, Borowski Roadrunner
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-32-12) EUR 2349,00 excl. VAT: € 1973.95 / $ 2112.13


Borowski Lucky Bird

Borowski sculptures for outside, Borowski Lucky Bird
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-32-11) EUR 2149,00 excl. VAT: € 1805.88 / $ 1932.29


Borowski Chameleon

Borowski sculptures for outside, Borowski Chameleon
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-36-01) EUR 2399,00 excl. VAT: € 2015.97 / $ 2157.08


Borowski Firebird small

Borowski sculptures for outside, Borowski Firebird small
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-32-09) EUR 1649,00 excl. VAT: € 1385.71 / $ 1482.71


Borowski Gonzo

Borowski sculptures for outside, Borowski Gonzo
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Gonzo
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Gonzo
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-30-04) EUR 599,00 excl. VAT: € 503.36 / $ 538.60 blue with thread

Price per unit   (Order No. bo-30-05) EUR 599,00 excl. VAT: € 503.36 / $ 538.60 lemon with thread

Price per unit   (Order No. bo-30-30) EUR 599,00 excl. VAT: € 503.36 / $ 538.60 orange with thread


Borowski Leaf

Borowski sculptures for outside, Borowski Leaf
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-38-01) EUR 1500,00 excl. VAT: € 1260.50 / $ 1348.74


Borowski Massai-Man

Borowski sculptures for outside, Borowski Massai-Man
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-42-00) EUR 3799,00 excl. VAT: € 3192.44 / $ 3415.91


Borowski Massai-Woman

Borowski sculptures for outside, Borowski Massai-Woman
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-42-01) EUR 3799,00 excl. VAT: € 3192.44 / $ 3415.91


Borowski Kiwi Stick

Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge
Borowski sculptures for outside, Borowski Kiwi Stick
Enlarge

Price per unit   (Order No. bo-02-81) EUR 249,00 excl. VAT: € 209.24 / $ 223.89 amber

Price per unit   (Order No. bo-02-83) EUR 249,00 excl. VAT: € 209.24 / $ 223.89 yellow

Price per unit   (Order No. bo-02-84) EUR 249,00 excl. VAT: € 209.24 / $ 223.89 red

Price per unit   (Order No. bo-02-82) EUR 249,00 excl. VAT: € 209.24 / $ 223.89 light blue

Price per unit   (Order No. bo-02-85) EUR 249,00 excl. VAT: € 209.24 / $ 223.89 purple

Price per unit   (Order No. bo-02-86) EUR 249,00 excl. VAT: € 209.24 / $ 223.89 lemon