Borowski presse-papiers

Borowski Angelfish


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-04-30) EUR 482,52 hors TVA: € 415.97 / $ 490.84 citro

Prix unitaire   (Article Nº bo-04-27) EUR 482,52 hors TVA: € 415.97 / $ 490.84 orange

Prix unitaire   (Article Nº bo-04-28) EUR 482,52 hors TVA: € 415.97 / $ 490.84 bleu


Borowski Panda


agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-11-22) EUR 175,46 hors TVA: € 151.26 / $ 178.49


Borowski presse-papier Nigel


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-20) EUR 105,28 hors TVA: € 90.76 / $ 107.10 ambre

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-22) EUR 105,28 hors TVA: € 90.76 / $ 107.10 bleu clair

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-23) EUR 105,28 hors TVA: € 90.76 / $ 107.10 vert


Borowski presse-papier Snippy small


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-30) EUR 96,50 hors TVA: € 83.19 / $ 98.16 ambre

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-29) EUR 96,50 hors TVA: € 83.19 / $ 98.16 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-33) EUR 96,50 hors TVA: € 83.19 / $ 98.16 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-30) EUR 96,50 hors TVA: € 83.19 / $ 98.16 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-34) EUR 96,50 hors TVA: € 83.19 / $ 98.16 violet

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-32) EUR 96,50 hors TVA: € 83.19 / $ 98.16 citro


Borowski presse-papier Snippy Gross


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-37) EUR 145,24 hors TVA: € 125.21 / $ 147.74 ambre

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-35) EUR 145,24 hors TVA: € 125.21 / $ 147.74 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-39) EUR 145,24 hors TVA: € 125.21 / $ 147.74 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-36) EUR 145,24 hors TVA: € 125.21 / $ 147.74 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-40) EUR 145,24 hors TVA: € 125.21 / $ 147.74 violet

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-38) EUR 145,24 hors TVA: € 125.21 / $ 147.74 citro


Borowski Snippy Queen (grand)


agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-14-35) EUR 287,56 hors TVA: € 247.90 / $ 292.52 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-14-36) EUR 287,56 hors TVA: € 247.90 / $ 292.52 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-14-37) EUR 287,56 hors TVA: € 247.90 / $ 292.52 lime


Borowski presse-papier Kiwi Egg


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-95) EUR 164,74 hors TVA: € 142.02 / $ 167.58 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-93) EUR 164,74 hors TVA: € 142.02 / $ 167.58 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-94) EUR 164,74 hors TVA: € 142.02 / $ 167.58 citro

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-92) EUR 164,74 hors TVA: € 142.02 / $ 167.58 bleu clair


Borowski presse-papier Kiwi


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-40) EUR 154,99 hors TVA: € 133.61 / $ 157.66 ambre

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-41) EUR 154,99 hors TVA: € 133.61 / $ 157.66 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-42) EUR 154,99 hors TVA: € 133.61 / $ 157.66 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-43) EUR 154,99 hors TVA: € 133.61 / $ 157.66 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-44) EUR 154,99 hors TVA: € 133.61 / $ 157.66 violet

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-45) EUR 154,99 hors TVA: € 133.61 / $ 157.66 citro


Borowski presse-papier Chick


agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-38) EUR 63,36 hors TVA: € 54.62 / $ 64.45 bec bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-39) EUR 63,36 hors TVA: € 54.62 / $ 64.45 bec jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-37) EUR 63,36 hors TVA: € 54.62 / $ 64.45 bec rouge


Borowski presse-papier frog (grenouille)


agrandir

grenouille

Prix unitaire   (Article Nº bo-01-53) EUR 107,23 hors TVA: € 92.44 / $ 109.08 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-01-54) EUR 107,23 hors TVA: € 92.44 / $ 109.08 vert

Prix unitaire   (Article Nº bo-01-55) EUR 107,23 hors TVA: € 92.44 / $ 109.08 orange

Prix unitaire   (Article Nº bo-01-52) EUR 107,23 hors TVA: € 92.44 / $ 109.08 citro