Borowski presse-papiers

Borowski Angelfish


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-04-30) EUR 482,52 hors TVA: € 405.48 / $ 486.68 citro

Prix unitaire   (Article Nº bo-04-27) EUR 482,52 hors TVA: € 405.48 / $ 486.68 orange

Prix unitaire   (Article Nº bo-04-28) EUR 482,52 hors TVA: € 405.48 / $ 486.68 bleu


Borowski Panda


agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-11-22) EUR 175,46 hors TVA: € 147.45 / $ 176.97


Borowski presse-papier Nigel


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-20) EUR 105,28 hors TVA: € 88.47 / $ 106.19 ambre

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-22) EUR 105,28 hors TVA: € 88.47 / $ 106.19 bleu clair

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-23) EUR 105,28 hors TVA: € 88.47 / $ 106.19 vert


Borowski presse-papier Snippy small


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-30) EUR 96,50 hors TVA: € 81.09 / $ 97.33 ambre

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-29) EUR 96,50 hors TVA: € 81.09 / $ 97.33 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-33) EUR 96,50 hors TVA: € 81.09 / $ 97.33 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-30) EUR 96,50 hors TVA: € 81.09 / $ 97.33 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-34) EUR 96,50 hors TVA: € 81.09 / $ 97.33 violet

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-32) EUR 96,50 hors TVA: € 81.09 / $ 97.33 citro


Borowski presse-papier Snippy Gross


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-37) EUR 145,24 hors TVA: € 122.05 / $ 146.49 ambre

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-35) EUR 145,24 hors TVA: € 122.05 / $ 146.49 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-39) EUR 145,24 hors TVA: € 122.05 / $ 146.49 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-36) EUR 145,24 hors TVA: € 122.05 / $ 146.49 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-40) EUR 145,24 hors TVA: € 122.05 / $ 146.49 violet

Prix unitaire   (Article Nº bo-03-38) EUR 145,24 hors TVA: € 122.05 / $ 146.49 citro


Borowski Snippy Queen (grand)


agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-14-35) EUR 287,56 hors TVA: € 241.65 / $ 290.04 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-14-36) EUR 287,56 hors TVA: € 241.65 / $ 290.04 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-14-37) EUR 287,56 hors TVA: € 241.65 / $ 290.04 lime


Borowski presse-papier Kiwi Egg


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-95) EUR 164,74 hors TVA: € 138.44 / $ 166.16 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-93) EUR 164,74 hors TVA: € 138.44 / $ 166.16 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-94) EUR 164,74 hors TVA: € 138.44 / $ 166.16 citro

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-92) EUR 164,74 hors TVA: € 138.44 / $ 166.16 bleu clair


Borowski presse-papier Kiwi


agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-40) EUR 154,99 hors TVA: € 130.24 / $ 156.33 ambre

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-41) EUR 154,99 hors TVA: € 130.24 / $ 156.33 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-42) EUR 154,99 hors TVA: € 130.24 / $ 156.33 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-43) EUR 154,99 hors TVA: € 130.24 / $ 156.33 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-44) EUR 154,99 hors TVA: € 130.24 / $ 156.33 violet

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-45) EUR 154,99 hors TVA: € 130.24 / $ 156.33 citro


Borowski presse-papier Chick


agrandir

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-38) EUR 63,36 hors TVA: € 53.24 / $ 63.91 bec bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-39) EUR 63,36 hors TVA: € 53.24 / $ 63.91 bec jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-02-37) EUR 63,36 hors TVA: € 53.24 / $ 63.91 bec rouge


Borowski presse-papier frog (grenouille)


agrandir

grenouille

Prix unitaire   (Article Nº bo-01-53) EUR 107,23 hors TVA: € 90.11 / $ 108.15 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-01-54) EUR 107,23 hors TVA: € 90.11 / $ 108.15 vert

Prix unitaire   (Article Nº bo-01-55) EUR 107,23 hors TVA: € 90.11 / $ 108.15 orange

Prix unitaire   (Article Nº bo-01-52) EUR 107,23 hors TVA: € 90.11 / $ 108.15 citro